Fecha  de fundación y resumen histórico

La Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora da Serenidad, tal es  su denominación oficial, se fundó  por iniciativa de la  Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuelas de la Inmaculada de Santiago en el año 1953, procesionando por primera vez en las calles el Sábado Santo del año siguinte. Tras un vacío de varios años, en 1993, gracias al empeño de un grupo de antiguos alumnos y cofrades, recuperó su presencia en la Semana Santa Compostelana

Así, cada Sábado Santo, las calles del casco antiguo compostelano acogen la belleza de los pasos de la Virgen de la Serenidad, el Cristo de la Unción, El Cristo crucificado y la sección de Infantes de la Serenidad (niños menores de 14 años) con la llamada Cruz de los Infantes.

En Febrero de 2014 se nos  concedió el título de Real por la Casa de S.M. El Rey.

FIN de la COFRADÍA

La promoción del culto público, en nombre de la Iglesia, los misterios de la Paisón, Muerte y Resurrección del Señor, ao Santísimo Sacramento de la Eucaristía e á Santísima Virxe María e aos Santos.

CARITATIVOS E SOCIAIS

  1. Crear entre os seus membros vínculos fraternos, alentándolles a unha mutua e xenerosa axuda ás súas necesidades espirituais e materiais.
  2. Os confrades deberán cultivar o amor ao próximo, procurando formar verdadeira irmandade, así como realizar obras de caridade cristiá, especialmente cos enfermos e necesitados, tanto a nivel temporal como espiritual, colaborando coa Parroquia, Cáritas e outras institucións similares, e á vez realizar cantas actividades sexan convenientes en favor dos necesitados.
  3. Así mesmo, a Irmandade e Confraría estimulará a visita a enfermos e anciáns, tanto en centros asistenciais como nos seus domicilios, e dirixirá especial atención á infancia marxinada e mozos con problemas sociais ( toxicomanía, paro, etc.). Para iso alentará aos seus irmáns para formar parte de colectivos de voluntariado social.

CULTURAIS.

Exposición pública de imaxinería relixiosa.

A Irmandade e Confraría poderá ademais fomentar a organizar toda clase de actos culturais, deportivos e recreativos que contribúan á formación intelectual e física dos seus irmáns, á vez que sirvan para manter entre eles unha relación continuada, non só nos actos litúrxicos senón tamén na vida cotiá.

IRMANDAMENTOS

Esta Confraría está hermanada coas confrarías:

  • PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE CONFRARÍA DE @Ntro. Sra. DAS ANGUSTIAS DE FERROL.
  • CONFRARÍA DA SANTA CEA DE BAEZA ( JAEN).
  • ILUSTRE, HUMILDE E FERVOROSA IRMANDADE E CONFRARÍA DE NAZARENOS DA FLAGELACIÓN DE NTRO PAI JESÚS DA BONDADE E MARÍA STMA. DO CONSOLO (CIUDAD REAL). 

IMAXINERÍA

Pensouse que a titular sería unha Virxe, que representaría a María, pero non en actitude de contido ou desbordado dor, como era habitual, senón de nai que entende e acepta o sacrificio do seu Fillo, e que serena, sabe que ese sacrificio marcaría o comezo dunha nova xeración na historia da humanidade.

Foi ese modelo representativo o que se lle encargo ao escultor, artista e antigo alumno das escolas D. Castor Lata. E, o artista reproduciu exactamente o que se lle pediu. Tallou a dulcísima figura da que de inmediato foi bautizada como Virxe da Serenidade  e que en 1.954 saía ás rúas de Santiago por primeira vez.

 

No ano 1.957 estreábase un novo paso, tamén do xenial autor D. Castor Lata: O Cristo da Unción. A idea inicial dun Cristo yaciente rodeado de anxos cambiouse, por consello do Cardeal Quiroga, pola que logo foi a definitiva , o momento do enterro co corpo exánime de Jesús, acollido entre os Santos Homes, mentres un anxo, recordo do proxecto inicial, dáballes acubillo amorosamente.

Nese mesmo ano creouse unha sección chamada dos “Infantes” que despois se convertería, ata a actualidade nunha das principais sinais de identidade da irmandade, 22 nenos portadores dunha gran cruz, única ata hoxe en Galicia e tamén en España. Tamén se creou outra sección chamada de “As damas da Serenidade”, nun momento no que ás mulleres non lles estaba permitido integrar as confrarías como penitentes con hábito.

No ano 2.006 constitúese a sección xuvenil, formada por un grupo de 31 mozos, creada cunha aspiración de integrar a todos os mozos e darlles continuidade dentro da Irmandade, e xa ese mesmo ano sacan á rúa unha imaxe de Cristo crucificado, que se atopa exposto na capela da Escola.

OUTROS DATOS DE INTERESE

Procesiona o Sábado Santo.

Procesiona con manto de cruz de guía, música de banda de tambores (Banda de Santiago) e banda da Brilat.

Os seus nazarenos visten hábito de sarga branca, caperuza negra e puños e faixa  celeste.

O Santo Cristo da Unción sae á rúa desde 2003 sobre un trono do prateiro Ramón Orovio traído de Ciudad Real.

 

Sede-saída : Colexio dá Inmaculada

Percorrido

Concepción Arenal - Fonte de Santo Antonio - Orfas - Rúa Nova - Praza das Praterías - Rúa do Vilar - Porta Faxeira - Senra - Fonte de San Antonio - Concepción Arenal .